Giới thiệu các Khoá đào tạo

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁ NHÂN
ĐỂ THÚC ĐẨY TUÂN THỦ BỀN VỮNG

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

KHOÁ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN TUÂN THỦ 4 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI:
BSCI - SMETA - WRAP - WCA

Khoá học chuyên sâu với cường độ cao nhằm cung cấp cho người tham dự đầy đủ kiến thức về bốn (4) tiêu chuẩn, chương trình đánh giá trách nhiệm xã hội phổ biến, bao gồm: amfori BSCI, SMETA, WRAP và WCA.

HỌC CHUYÊN SÂU 4 TIÊU CHUẨN CSR TRONG MỘT KHOÁ HỌC DUY NHẤT

Phí đăng ký sớm: 6.900.000 đồng (03 ngày)

XEM CHI TIẾT

KHOÁ ĐÀO TẠO

CẬP NHẬT & HƯỚNG DẪN TUÂN THỦ 4 CHƯƠNG TRÌNH AN NINH:
CTPAT 2020 - GSV 2.0 - SCAN - WM SCS

Khoá học tích hợp nhiều chương trình an ninh chuỗi cung ứng như: CTPAT 2020, GSV 2.0, SCAN, Walmart SCS nhằm cung cấp những kiến thức cập nhật nhất cũng như hướng dẫn thực hiện tuân thủ các yêu cầu của mỗi chương trình.

HƯỚNG DẪN TUÂN THỦ NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH AN NINH TRONG MỘT KHOÁ HỌC DUY NHẤT

Phí đăng ký sớm: 3.900.000 đồng (02 ngày)

XEM CHI tiết

KHOÁ ĐÀO TẠO

NGƯỜI QUẢN LÝ TUÂN THỦ VỀ AN TOÀN - SỨC KHOẺ - MÔI TRƯỜNG

Khoá đào tạo & huấn luyện chất lượng cao duy nhất tại Việt Nam xây dựng khung năng lực cốt lõi & toàn diện cho người làm công tác quản lý tuân thủ về An toàn - Sức khoẻ - Môi trường tại doanh nghiệp, bao gồm: (1) Kiến thức; (2) Kỹ năng; (3) Thái độ, hành vi; (4) Công cụ làm việc cần thiết

KHOÁ HỌC BẮT BUỘC & CỰC KÌ HỮU ÍCH CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TUÂN THỦ VỀ EHS

Phí đăng ký sớm: 7.900.000 đồng
(03 ngày đào tạo trên lớp & 06 giờ huấn luyện online)

xem chi tiết

KHOÁ ĐÀO TẠO

NGƯỜI QUẢN LÝ TUÂN THỦ VỀ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Khoá đào tạo & huấn luyện chất lượng cao duy nhất tại Việt Nam xây dựng khung năng lực cốt lõi, toàn diện cho người làm công tác quản lý tuân thủ về Lao động - Tiền lương tại doanh nghiệp, bao gồm: (1) Kiến thức; (2) Kỹ năng; (3) Thái độ, hành vi; (4) Công cụ làm việc cần thiết

KHOÁ HỌC BẮT BUỘC & CỰC KÌ HỮU ÍCH CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TUÂN THỦ VỀ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG

Phí đăng ký sớm: 7.900.000 đồng
(03 ngày đào tạo trên lớp & 06 giờ huấn luyện online)

xem chi tiết

KHOÁ ĐÀO TẠO

THỰC HIÊN TUÂN THỦ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Hướng dẫn toàn bộ những thay đổi & những quy định mới của Bộ Luật Lao động 2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Doanh nghiệp cần làm những gì... phải sửa đổi các chính sách, quy chế nội bộ ra sao... hay phải cung cấp chế độ phúc lợi như thế nào cho người lao động để đáp ứng tuân thủ pháp luật?

KHÔNG CHỈ CUNG CẤP KIẾN THỨC MÀ CÒN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN - CỤ THỂ & THỰC TẾ!

Phí đăng ký sớm: 2.800.000 đồng / người
HOẶC 1.900.000 đồng / người nếu đăng ký sớm hoặc theo nhóm từ 2 người trở lên

xem chi tiết

KHOÁ ĐÀO TẠO

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VỀ
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Xây dựng năng lực cần thiết cho người làm công tác đánh giá nội bộ, bao gồm cách xây dựng một chương trình đánh giá nội bộ, phướng thức thực hiện các giai đoạn trong đánh giá, luyện tập cải thiện các kỹ năng quan trọng của một chuyên gia đánh giá nội bộ, và rất nhiều nội dung thiết thực khác....

TỰ TIN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ SAU KHOÁ HỌC

Phí đăng ký sớm: 4.900.000 đồng (03 ngày)

xem chi tiết

KHOÁ ĐÀO TẠO

LỘ TRÌNH KHÔNG TAI NẠN

Nếu doanh nghiệp có Tầm nhìn không tai nạn (Zero Accident Vision), khoá học này sẽ hướng dẫn tổng lực & cụ thể các nguyên tắc, các biện pháp, các hành động cần thiết để đạt được tầm nhìn ấy một cách bền vững. Sau khoá đào tạo, bạn sẽ nhận ra: Tất cả các vụ tai nạn đều có thể được ngăn chặn!

"TAI NẠN BẰNG 0" (ZERO ACCIDENT) KHÔNG PHẢI LÀ ĐÍCH ĐẾN MÀ LÀ MỘT QUÁ TRÌNH!

Phí đăng ký sớm: 6.900.000 đồng (03 ngày)

xem chi tiết

KHOÁ ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ NĂNG LỰC TUÂN THỦ
NHÀ CUNG CẤP & NHÀ THẦU PHỤ

Hướng dẫn xây dựng chính sách và chương trình quản lý hoàn chỉnh về năng lực tuân thủ của các nhà cung cấp & nhà thầu phụ. Hệ thống cho điểm, phương thức phân loại rủi ro nhà cung cấp cũng như thực hiện đánh giá, giám sát định kỳ và quản lý hồ sơ tuân thủ.

KHOÁ HỌC TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Phí đăng ký sớm: 6.900.000 đồng (03 ngày)

xem chi tiết

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

KHOÁ ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CHUYÊN NGHIỆP VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Khoá đào tạo & huấn luyện duy nhất tại Việt Nam xây dựng năng lực toàn diện & thực chiến để trở thành chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp về Trách nhiệm xã hội: (1) Đào tạo kiến thức Luật & Tiêu chuẩn; (2) Xây dựng các kỹ năng cốt lõi; (3) Hướng dẫn thái độ & hành vi chuyên nghiệp; (4) Truyền đạt kinh nghiệm thực tế; (5) Cung cấp các công cụ làm việc cần thiết.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ
THẾ HỆ MỚI - CHUYÊN NGHIỆP & NĂNG LỰC CAO!

Phí đăng ký sớm: 36.000.000 đồng
(05 ngày đào tạo trên lớp, 08 giờ học online & 02 tháng tư vấn, huấn luyện sau đào tạo

xem chi tiết

HUẤN LUYỆN & CỐ VẤN 1 : 1

THAM GIA CỘNG ĐỒNG PLATINUM

Tham gia vào cộng đồng Platinum của Mr. Lukas Trần - Giám đốc Công ty GSS & Chuyên gia về Tuân thủ & Bền vững - là cách để bạn được huấn luyện & cố vấn 1 : 1 trong suốt 01 năm để trở thành Chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp các chương trình Trách nhiệm xã hội, An ninh chuỗi cung ứng,... và trở thành đồng nghiệp của chúng tôi.

NẾU BẠN CÓ ĐAM MÊ & NGHIÊM TÚC VỚI NGHỀ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ....

Phí tham gia cộng đồng Platinum: 150.000.000 đồng
(01 năm huấn luyện & cố vấn)

xem chi tiết

Xin chào!

Tôi là lukas trần.

Với hơn 12 năm kinh nghiệm trực tiếp đánh giá, tư vấn doanh nghiệp cũng như đào tạo, huấn luyện cá nhân về tuân thủ và bền vững, Lukas luôn mong muốn truyền cảm hứng và trao đi những giá trị hữu ích cho người khác, cũng như luôn có trách nhiệm và niềm tin vào sự cải thiện bền vững điều kiện nơi làm việc nói riêng và trong toàn bộ chuỗi cung ứng nói chung.

 

Lukas Trần là người sáng lập và là giám đốc điều hành Công ty GSS, đồng thời:

  • đại diện vùng khu vực Châu Á của tập đoàn Quirch Foods của Mỹ, phụ trách quản lý về năng lực tuân thủ của hơn 200 nhà cung cấp tại 5 nước: Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam;
  • giảng viên nguồn (master trainer) của Bộ Công Thương trong Chương trình nâng cao năng lực tuân thủ và tận dụng lợi thế CPTPP cho 300 doanh nghiệp tại Việt Nam; 
  • diễn giả (speaker) của Diễn đàn về Hợp tác Thương mại và Công nghiệp với các đối tác Châu Mỹ;
  • Và là người tham vấn (advisor) cho một số chương trình của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (MOLISA), và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)….

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI ĐÀO TẠO

(THÁNG 10/2020)

MR. LUKAS TRẦN & KHOÁ ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI NGÀY 14/10/2020

Tại sao nên tham dự khoá đào tạo của Công ty GSS

CHÚNG TÔI HIỂU BẠN CẦN GÌ VÀ SẼ GIÚP BẠN

XÂY DỰNG  NĂNG LỰC CẦN THIẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN.

Khoá học
chất lượng cao

Tập trung phát triển năng lực của học viên - những kiến thức thực tế, những kỹ năng cốt lõi, cũng như thái độ, hành vi chuyên nghiệp...

Kiến thức cập nhật
& được hệ thống hoá

Truyền đạt những kiến thức cập nhật nhất cho học viên theo một cấu trúc có hệ thống, khoa học, gần gũi và trực quan.

nội dung đào tạo
độc quyền & duy nhất

Cấu trúc & nội dung chương trình đào tạo được phát triển & xây dựng độc quyền bởi các chuyên gia tuân thủ Công ty GSS.

GIẢNG VIÊN
UY TÍN BẬC NHẤT

Giảng viên khoá học là các chuyên gia uy tín bậc nhất, có rất nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp đánh giá, tư vấn, đào tạo doanh nghiệp.

các khoá học,

Sắp diễn ra...

HIỂU RÕ CÁC YÊU CẦU CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP (CSR) VÀ HƯỚNG DẪN TUÂN THỦ 7 TIÊU CHUẨN, CHƯƠNG TRÌNH CSR PHỔ BIẾN NHẤT
Đạo tạo trực tuyến (online) trong 03 ngày, từ 20/12/2022 đến 22/12/2022
XEM CHI TIẾT

TƯ VẤN & ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP VỀ TUÂN THỦ VÀ BỀN VỮNG

Để nhận thông báo về lịch tổ chức các khoá học & các ưu đãi học phí của chúng tôi, vui lòng đăng ký vào biểu mẫu phía dưới:

ĐỊA ĐIỂM

158 NGUYỄN SƠN, LONG BIÊN, HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI

(+84) 024 33 788 799

Email

COMPLIANCE@GSS.ORG.VN

Một số Phản hồi....

Học viên nói gì VỀ CHÚNG TÔI

Q