CÔNG TY GSS

TƯ VẤN & ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP VỀ TUÂN THỦ VÀ BỀN VỮNG

ĐĂNG KÝ

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

MÔ ĐUN MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ – HIGG FEM 3.5

TỔNG QUAN, CẤU TRÚC, HỆ THỐNG TÍNH ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÁC MINH

ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO:

Ngày
Giờ
Phút
Giây
ĐĂNG KÝ THAM DỰ

VUI LÒNG

ĐIỀN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

ĐỊA ĐIỂM

46 TRƯỜNG LÂM, LONG BIÊN, HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI

(+84) 925 65 65 85

Email

TRAINING@GSS.ORG.VN